A – 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DÖNÜŞÜME MUHALİF KAT MALİKLERİ İÇİN

RİSKLİ YAPILARDA : 

♦ Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

♦ Riskli Yapı Kararına Karşı İptal Davaları

♦ Yıkım Kararlarına ve Uygulamalara Karşı Yürütmenin Durdurulması Süreci ve İdari Davalar

♦ Muhalif Arsa Maliklerinin Arsa Paylarının İhalesine Karşı Açılacak Dava ve İtirazlar

♦ Ortak Karar Protokolünün Düzenlenmesi, Tebliği, Bakanlık ve Belediye Başkanlıkları Aşamalarındaki Hukuki Hizmetler

♦ Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Açılacak Diğer İptal Davaları

♦ KMK md 3 çerçevesinde Arsa Paylarının Düzeltilmesi Davaları

♦ Kat Malikleri’nin Kararlarının İptali Davaları

♦ Muhalif Kat Maliki adına Genel Kurul Toplantılarına İştirak Etme

♦ İcbaren İttifaka Zorlanan Kat Malikleri İçin Açılacak Tazminat Davaları

♦ Gabin Niteliğindeki Sözleşmelere Karşı Açılacak Adli Davalar

RİSKLİ ALANLARDA :

♦ Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

♦ Muhalif Hissedarların Danışmanlığı ve Temsili ile Kentsel Dönüşüm Sürecinin Takibi

♦ Uygulamalara Karşı Yürütmenin Durdurulması Süreci ve İdari Davalar

♦ Muhalif Arsa Maliklerinin Arsa Paylarının İhalesine Karşı Açılacak Dava ve İtirazlar

♦ Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Açılacak Diğer İptal Davaları

♦ Muhalif Hissedarlar Adına Genel Kurul Toplantılarına İştirak Etme


 B – 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU KAPSAMINDA 

♦ Belediyelere Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

♦ Hak Sahiplerinin Kendi Aralarındaki ve İdare Arasındaki 1136 Sayılı Yasa md 35 Gereği Arabuluculuk Hizmetleri