kentsel dönüşüm avukatı

Dava Türüne Göre Nispi Ve Maktu Harç Listesi

DAVA VE HARÇ TÜRLERİ

Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar) – Nispi Harç
Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisap Nedeniyle) – Nispi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) – Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kira Alacağı) – Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Yön. ve Dnt. K. Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Kumar Ve Bahis Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili) -Harca Tabi değil
Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti) – Nispi Harç
Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili – Nispi Harç
Borca İtiraz (Kayyım Tayini İstemli) -Harca Tabi değil
Borca İtiraz (Resmi Makamlarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli) -Harca Tabi değil
Borca İtiraz (Şahıslarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli) – Maktu Harç
Çek İptali (Hasımlı) – Nispi Harç
Çek İptali (Hasımsız) – Maktu Harç
Deniz Ticaret – Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Dernek – Maktu Harç
Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti) -Harca Tabi değil
Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma Anlaşmasına Aykırılık Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza) – Nispi Harç
Eser Sözleşmesi – Nispi Harç
Garanti Sözleşmesi – Nispi Harç
Geçit Hakkı – Nispi Harç
Geçit Hakkı Kurulması – Nispi Harç
Hakem Tayini – Maktu Harç
Hakemin Reddi – Nispi Harç
Haksız İşgal Nedenli – Nispi Harç
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) – Nispi Harç
Hazine Ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli -Harca Tabi değil
Husumete İzin -Harca Tabi değil
İflas (İflasın Ertelenmesi) – Maktu Harç
İhalenin Feshi – Maktu Harç
İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle) – Maktu Harç
İpotek – Nispi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) – Nispi Harç
İpotek (Terkin İstemli) – Nispi Harç
İpotek (Tescil İstemli) – Nispi Harç
İstihkak – Nispi Harç
İstihkak (Miras Sebebiyle) – Nispi Harç
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat – Nispi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
İtirazın İptali – Nispi Harç
İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali – Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölümün Yasak İşlerde Kullanılmasının Önlenmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Defter Ve Belgelerin Teslimi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Gecikme Tazminatı İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Giriş İzni Yüzünden Bağımsız Bölümde Oluşan Zararın Tazmini İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İlave Bağımsız Bölümün Tescili İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Meskenin İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağının Tahsili İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerin Boşaltılması İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetici Atanması İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yöneticide Kalan Ortak Paranın Tahsili İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali) – Maktu Harç
Kaynak Hakkı Kurulması – Nispi Harç
Kayyım Atanması – Maktu Harç
Kayyım Atanması (Borçlu Mirasçıya Kayyım Tayini) – Maktu Harç
Kayyımın Kaldırılması – Maktu Harç
Kıymet Takdirine İtiraz – Maktu Harç
Kira – Nispi Harç
Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli) – Nispi Harç
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli) – Nispi Harç
Kira Sözleşmesinin İptali – Nispi Harç
Kira (Uyarlama İstemli) – Nispi Harç
Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi ( Sayılı Kamu Konutları Yasasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi ( Sayılı Yasadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Mecra İrtifakı Kurulması – Nispi Harç
Menfi Tespit – Nispi Harç
Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Kâl) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin İptali) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getime Bedelinin Tahsili) – Nispi Harç
…Sulh Hukuk – Davaları alacak, iptal, kambiyo, menfi, Miras, Mülkiyet, sigorta, sözleşme, tapu tespit, uyuşmazlık….

Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar) – Nispi Harç
Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisap Nedeniyle) – Nispi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) – Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kira Alacağı) – Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Yön. ve Dnt. K. Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Kumar Ve Bahis Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili) -Harca Tabi değil
Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti) – Nispi Harç
Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili – Nispi Harç
Borca İtiraz (Kayyım Tayini İstemli) -Harca Tabi değil
Borca İtiraz (Resmi Makamlarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli) -Harca Tabi değil
Borca İtiraz (Şahıslarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli) – Maktu Harç
Çek İptali (Hasımlı) – Nispi Harç
Çek İptali (Hasımsız) – Maktu Harç
Deniz Ticaret – Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Dernek – Maktu Harç
Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti) -Harca Tabi değil
Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma Anlaşmasına Aykırılık Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza) – Nispi Harç
Eser Sözleşmesi – Nispi Harç
Garanti Sözleşmesi – Nispi Harç
Geçit Hakkı – Nispi Harç
Geçit Hakkı Kurulması – Nispi Harç
Hakem Tayini – Maktu Harç
Hakemin Reddi – Nispi Harç
Haksız İşgal Nedenli – Nispi Harç
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) – Nispi Harç
Hazine Ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli -Harca Tabi değil
Husumete İzin -Harca Tabi değil
İflas (İflasın Ertelenmesi) – Maktu Harç
İhalenin Feshi – Maktu Harç
İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle) – Maktu Harç
İpotek – Nispi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) – Nispi Harç
İpotek (Terkin İstemli) – Nispi Harç
İpotek (Tescil İstemli) – Nispi Harç
İstihkak – Nispi Harç
İstihkak (Miras Sebebiyle) – Nispi Harç
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat – Nispi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
İtirazın İptali – Nispi Harç
İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali – Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölümün Yasak İşlerde Kullanılmasının Önlenmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Defter Ve Belgelerin Teslimi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Gecikme Tazminatı İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Giriş İzni Yüzünden Bağımsız Bölümde Oluşan Zararın Tazmini İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İlave Bağımsız Bölümün Tescili İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Meskenin İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağının Tahsili İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerin Boşaltılması İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetici Atanması İstemli) – Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yöneticide Kalan Ortak Paranın Tahsili İstemli) – Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali) – Maktu Harç
Kaynak Hakkı Kurulması – Nispi Harç
Kayyım Atanması – Maktu Harç
Kayyım Atanması (Borçlu Mirasçıya Kayyım Tayini) – Maktu Harç
Kayyımın Kaldırılması – Maktu Harç
Kıymet Takdirine İtiraz – Maktu Harç
Kira – Nispi Harç
Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli) – Nispi Harç
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli) – Nispi Harç
Kira Sözleşmesinin İptali – Nispi Harç
Kira (Uyarlama İstemli) – Nispi Harç
Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi ( Sayılı Kamu Konutları Yasasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi ( Sayılı Yasadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Mecra İrtifakı Kurulması – Nispi Harç
Menfi Tespit – Nispi Harç
Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Kâl) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin İptali) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getime Bedelinin Tahsili) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Kışlak Olarak Sınırlandırma) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Mera Olarak Sınırlandırma) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Yayla Olarak Sınırlandırma) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yayla Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) – Nispi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.) – Nispi Harç
Miras Ortaklığına Temsilci Atanması – Maktu Harç
Mirasçılık Belgesi İstemi – Maktu Harç
Mirasçılık Belgesinin İptali – Maktu Harç
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali – Maktu Harç
Mirası Reddinin İptali – Nispi Harç
Mirasın Gerçek Reddi – Maktu Harç
Mirasın Hükmen Reddi – Nispi Harç
Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma – Nispi Harç
Muhdesat Aidiyetinin Tespiti – Nispi Harç
Mülkiyet – Nispi Harç
Mülkiyet (Paydaşlıktan Çıkarma İstemli) – Nispi Harç
Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Mülkiyet (Tespit İstemli) – Nispi Harç
Mülkiyet (Yönetim Giderlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması) – Nispi Harç
Orman -Harca Tabi değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli) -Harca Tabi değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) -Harca Tabi değil
Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli) – Nispi Harç
Ortak Yerlerde Onarım Yapılması Gerektiğinin Tespiti İstemli – Maktu Harç
Ortak Yerlerde Yapılan Onarım Bedelinin Tahsili İstemli – Nispi Harç
Ortaklığın Giderilmesi – Maktu Harç
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) – Maktu Harç
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi) – Maktu Harç
Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)(Basvurma Harcına Tabi)
Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) – Maktu Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf – Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma) – Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Geriverme İstemli) – Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Tenkis İstemli) – Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali) – Maktu Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis) – Nispi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali) – Nispi Harç
Satışa İzin – Maktu Harç
Sıra Cetveline İtiraz – Maktu Harç
Sigorta – Nispi Harç
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sözleşmenin Uyarlanması – Nispi Harç
Tahkim (Hakem) – Nispi Harç
Tanıma Ve Tenfiz – Maktu Harç
Tapu İptali Ve Tescil – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Başkasının Taşınmazına Bina Yapımı Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Takasa Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) -Harca Tabi değil
Tapu İptali Ve Tescil (Yasal Mal Rejiminden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil ( Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali Ve Tescil ( Sayılı Yasaya Dayalı) – Nispi Harç
Tapu Kaydında Düzeltim – Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) – Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi) – Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli) – Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh İptali İstemli) – Nispi Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi) – Maktu Harç
Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini – Maktu Harç
Tapusuz Taşınmaz Tescili – Nispi Harç
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan) -Harca Tabi değil
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) – Nispi Harç
Tasarrufun İptali (İİK Ve Devamı) – Nispi Harç
Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti – Nispi Harç
Tazminat – Nispi Harç
Tazminat (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Basınyoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Bina Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan) -Harca Tabi değil
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (İcra Görevlileri Kusurundan Kaynaklı Rücuen) -Harca Tabi değil
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kamu Görevleri Kaynaklı Rücuen) -Harca Tabi değil
Tazminat (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Kaynağa Zarar Vermekten Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli) – Nispi Harç
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) – Nispi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Tapu Sicillerinin Tutulması Kaynaklı Rücuen) -Harca Tabi değil
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) – Nispi Harç
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Ünvanın Kullanılmasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) – Nispi Harç
Tazminat (Trafik Kazası (Ölüm) Nedenli) – Nispi Harç
Tazminat (Trafik Kazası Sonucu Ölüm Ve Yaralanmadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) – Nispi Harç
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılğı Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tereke -Harca Tabi değil
Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) – Maktu Harç
Tereke (Resmi Defter Tutulması İstemli) – Maktu Harç
Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) -Harca Tabi değil
Tereke (Tesbit İstemli) – Maktu Harç
Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti – Nispi Harç
Tespit – Maktu Harç
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) – Nispi Harç
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) – Nispi Harç
Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan – Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması – Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkının Kaldırılması) – Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (Üst Hakkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Üst Hakkı Kurulması (Zorunlu Su Nedenli) – Nispi Harç
Vakıf – Maktu Harç
Vakıf (Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemli) – Maktu Harç
Vasinin Görevinden Çekilmesi -Harca Tabi değil
Vasiyetname Açılması -Harca Tabi değil
Vesayet -Harca Tabi değil
Vesayet (Satışa İzin) -Harca Tabi değil
Yargılanmanın Yenilenmesi – Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Maktu Harç
Zilyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli – Nispi Harç
Zilyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili) – Nispi Harç
Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli) – Nispi Harç
Zilyet Olunan Taşınmaza (Korunma İstemli) – Nispi Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit – Maktu Harç
3204 SY’nın .41.md.si Uyarınca Yapılan Düzeltme İşleminin İptali – Maktu Harç
4721 Sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı -Harca Tabi değil