Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde , Sözleşmenin İleriye ya da Geriye Etkili Sonuç Doğurur Şekilde Feshi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenici ; sözleşme  ve  yasa  hükümleriyle  fen  ve  sanat  kurallarına  uygun  şekilde  yüklendiği  edimini  ifa  ettiği  oranda  şahsi  hak  elde  edilebilir  ve  elde  ettiği  şahsi hakkını da 3.kişilere  devredebilir. Sözleşmenin  tamamen  ifayla  sonuçlanması  yada   sözleşmenin  ileriye  etkili  sonuç  doğurur  şekilde  feshi  durumunda , ancak yüklenicinin şahsi  hakları  ayni  hakka dönüşebilir. İnşaat seviyesinin %60  olması  ve  yapılan  inşaatın  yapı  ruhsatına  ve  onaylı  projesine  aykırı  bulunması  sebebiyle   arsa  payı  karşılığı  inşaat  sözleşmesi   geriye  etkili  sonuç  doğurur  şekilde fesih de edilebilir. Eğer Geriye Etkili Şekilde fesih olursa BK m. 61 ve izleyen maddeleri gereğince  “haksız iktisap  kuralları” uyarınca  tarafların  aldıklarını  karşılıklı  olarak  iade etmesi  gerekecektir.