Yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, gözlem altına alma, zorla karakola veya adliyeye getirme, zor kullanma, arama, elkoyma, ifade alma, sorgulama, bilgi alma, yüzleştirme, teşhis, vücut muayenesi ve vücuttan örnek alma, telefon dinleme, ortam dinlemesi, teknik izleme, elektronik veri izleme, gizli soruşturmacı istihdamı gibi yöntemler suç soruşturmasında delil etmek amacıyla kullanılabilmektedir. Gerek Polis, gerek Jandarma, gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan tüm bu soruşturma işlemleri hakkında danışmanlık ve bu işlemler esnasında, öncesinde veya sonrasında , Sulh Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde görülmekte olan davalarda; sanık yararına bireysel savunma, mağdur yararına bireysel iddia göreviyle dava takibi, dosyalardaki delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, hukuka aykırı elde edilen delillerin tespiti ve değerlendirme dışı kalması için gerekli işlemlerin yapılması gibi yargılama sürecinin gerektirdiği tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

 

Soruşturma, duruşma ve Yargıtay evrelerinde sıkça takibini yaptığımız suçlardan bazıların şöyledir;

– ihaleye fesat karıştırma

– Suç gelirlerinin aklanması

– Dolandırıcılık

– kaçakçılık 

– hakaret 

– şike

– teşvik primi 

– çek suçları 

– özel hayatın gizliliğini ihlâl 

– göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti 

– yaralama, insan öldürme 

– organ veya doku ticareti 

– çocuk düşürme ve kısırlaştırma 

– cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz 

– tehdit, şantaj, cebir 

– kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 

– konut dokunulmazlığının ihlâli 

– ayırımcılık 

– kişilerin huzur ve sükununu bozma 

– haberleşmenin gizliliğini ihlâl 

– kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, 

– hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık 

– hileli iflas 

– trafik güvenliğini tehlikeye sokma 

– uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 

– sahtecilik 

– müstehcenlik, fuhuş 

– bilişim sistemine girme

– internet dolandırıcılığı 

– zimmet, irtikâp, rüşvet 

– iftira

– suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

– adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs 

– anayasayı ihlâl 

– hükümete karşı suç