Araştırıyoruz
Geliştiriyoruz
Çalışıyoruz
ve Sonuç

Bizden Haberler

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik read more

HER DAİREYE BİR OTOPARK ZORUNLU HALE GELİYOR

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı , otopark yönetmeliğinde köklü değişikliklere gidiyor. Bakanlığın hazırladığı ve görüşe açtığı yeni otopark yönetmeliği taslağına... read more

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine ilişkin Önsözleşme Yapılabilir mi ? 

6098 sayılı Borçlar Kanunu madde 29, “Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir.... read more

Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi – Yapı Denetim Ücretinden Arsa Sahibi mi Yoksa Yüklenici mi Sorumlu ?

Bu konu ile ilgili olarak 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesi ne bakmamız gerekiyor. Bu madde uyarınca... read more

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde , Sözleşmenin İleriye ya da Geriye Etkili Sonuç Doğurur Şekilde Feshi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenici ; sözleşme  ve  yasa  hükümleriyle  fen  ve  sanat  kurallarına  uygun  şekilde  yüklendiği  edimini ... read more

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davasında Taraf Teşkili

Arsa  payı  devri  karşılığı  yapılan  inşaat  sözleşmeleri  tarafların   iradelerinin  birleşmesi  dışında , ancak  mahkeme  kararıyla  feshedilebilir. Tapu  iptali  ve ... read more

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönme

Kural olarak  eser  sözleşmelerinin  geçerliliği  hiçbir  şekle   bağlı  olmadığından  bu sözleşmelerden  dönmek isteyen  taraf, dönme  iradesini karşı  tarafa  bildirdiği ... read more

Emeklilere Ek İkramiye Düzenleyen Yasa Tasarısı TBMM de kabul edildi.

Tasarıda, Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan düzenleme ile Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı öncesinde emekli olanlara 30 yıl üstündeki hizmet sürelerinin... read more

Arsa Payı Düzeltim Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Husular

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 5711 Sayılı Yasayla değişik 3.maddesi hükmüne göre; “Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete... read more

AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEKTE EŞİN RIZASININ OLMAMASI / İPOTEĞİN İPTALİ

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO. 2013/2-2056 KARAR NO. 2015/1201 KARAR TARİHİ. 15.4.2015 Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili... read more

İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK–DEĞİŞİKLİĞİN YAZILI YAPILMAMASI HALİNDE İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI

İşveren, işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma şartlarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle... read more

KİRACIDAN AİDAT BORÇLARI EV SAHİBİNCE ÖDENMEDEN DİREK İSTENEMEZ

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2009/10087 KARAR NO. 2010/429 KARAR TARİHİ. 25.1.2010TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ , AİDATIN ÖDENMEMESİ, APARTMAN AİDATI Temerrüt Nedeniyle Tahliye... read more

BELEDİYELERE HACİZ ŞOKU

ANAYASA MAHKEMESİ, BELEDİYE MALLARININ DOĞRUDAN HACZİNİN ENGELLENMESİNİ İPTAL ETTİ Belediyeler aleyhinde yapılan icra takiplerinde, belediyelerin mallarına doğrudan haciz konulmasını engelleyerek... read more

ELEKTRONİK TEBLİGAT

ELEKTRONİK TEBLİGAT BİLGİLENDİRME KILAVUZU E-TEBLİGAT ARTIK UYAPTA   UYAP uygulamalarında elektronik tebligat alt yapısı tamamlanarak 29.06.2015 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de hizmete başlamıştır. ELEKTRONİK... read more

Kira Hukuku Hakkında Bazı Bilgiler

1) Kira sözleşmesinden kaynaklanan davalarda dikkat edilecek ilk husus, kural olarak kira sözleşmesinin varlığını ve kira sözleşmesinin şartlarını davacı... read more

Basında Biz

EKİBİMİZ

Av.Aytekin Tetik

Av.Aytekin Tetik

kentsel dönüşüm avukatı

Av.Ahmet Aydın

Av.Ali Alp
Av.Davut Bilgin
Av.Hasan Birinci
Av.Betül Özen
Av.Sevgi Işık
Stj.Av.Seda Balkaya